na
Thái Dương mở đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid - 19
Ngày 11 tháng 02 năm 2022. Uỷ ban Nhân dân- Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Thái Dương họp thống nhất chỉ đạo một số nội dung và biện pháp tích cực, tăng cường thực hiện trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid- 19 từ ngày 12/02 đến 20/02/2022 và công tác phòng chống dịch trong năm 2022.
Hội nông dân xã Thái Dương tổ chức tập huấn và ra mắt mô hình điểm "Hội nông dân tham gia phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình"
- Căn cứ vào kế hoạch số 176-KH/HND, ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Hội nông dân tỉnh Hải Dương , về việc thực hiện xây dựng mô hình điểm "hội nông dân tham gia ra phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình năm 2022" - Thực hiện sự chỉ đạo của Hội nông dân huyện Bình Giang, Ban thường vụ Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Thái Dương
UBND xã Thái Dương triển khai thực hiện Mô hình “ Cánh đồng không rác thải”
- Căn cứ Kế hoạch số 03-KH/HND ngày 17/02/2022 của Ban thường vụ Hội Nông dân huyện Bình Giang, về việc triển khai thực hiện Mô hình "Cánh đồng không rác thải"; - Được sự nhất trí và chỉ đạo của BTV Đang uỷ về việc triển khai thực hiện Mô hình “ Cánh đồng không rác thải”; - UBND xã đã ra quyết định thành lập 02 Mô hình “ Cánh đồng không rác thải” ở 02 Chi hội thuộc tổ chức Hội nông dân.
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1109
Trước & đúng hạn: 1109
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:17/08/2022 18:33:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THÁI DƯƠNG - HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Phạm Huy Thạo - Phó Chủ tịch UBND

Địa chỉ: Thái Dương - Bình Giang - Hải Dương

Điện thoại: 02203576989

Email: bantinubndthaiduong@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 9
Tất cả: 5,115